Kontakt

GT GOLD, s. r. o.

Predajňa: Zlatníctvo BRILL

Hlavná 2760/170C

077 01 Kráľovský Chlmec

Tel: +421 910532253+421 56/63 23 340

Telefonicky sme Vám k dispozícii v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hod.

E-mail: ibrill@ibrill.sk

IČO: 47 700 564
DIČ DPH: SK2024071698

Zapísaná na Okresnom súde Košice I, odd. Sro, vl. č. 35450/V

    AllEscortAllEscort